ورود به سیستم

[vc_raw_html]JTNDZGl2JTIwY2xhc3MlM0QlMjJ0ZXh0d2lkZ2V0JTIyJTNFJTNDaDElMjBzdHlsZSUzRCUyMnRleHQtYWxpZ24lM0ElMjBjZW50ZXIlM0IlMjIlM0UlM0NhJTIwaHJlZiUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZSeXRvblNNUy5pciUyMiUzRSUzQ3NwYW4lMjBjbGFzcyUzRCUyMnNtc3BhbmVsdGl0bGUlMjIlM0UlRDklQkUlRDklODYlRDklODQlMjAlRDglQTclRDglQjMlMjAlRDglQTclRDklODUlMjAlRDglQTclRDglQjMlM0MlMkZzcGFuJTNFJTNDJTJGYSUzRSUyNm5ic3AlM0IlRDglQUUlRDklODglRDglQUYlMjAlRDglQjElRDglQTclMjAlRDglQTclRDklODYlRDglQUElRDglQUUlRDglQTclRDglQTglMjAlREElQTklRDklODYlREIlOEMlRDglQUYlM0MlMkZoMSUzRSUwQSUzQ2g0JTIwc3R5bGUlM0QlMjJ0ZXh0LWFsaWduJTNBJTIwY2VudGVyJTNCJTIyJTNFJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUFDJUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUFBJUQ4JUI5JUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ5JTg0JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg1JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg3JURCJThDJUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg1JURBJUE5JUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUIxJUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg2JUQ4JUI4JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUFGJUQ4JThDJTIwJURCJThDJURBJUE5JTI2bmJzcCUzQiUzQ2ElMjBocmVmJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRlJ5dG9uU01TLmlyJTIyJTNFJUQ5JUJFJUQ5JTg2JUQ5JTg0JTIwJUQ5JUJFJURCJThDJUQ4JUE3JUQ5JTg1JURBJUE5JURCJThDJTNDJTJGYSUzRSUyNm5ic3AlM0IlRDklODUlRDklODYlRDglQTclRDglQjMlRDglQTglMjAlRDglQTclRDklODYlRDglQUElRDglQUUlRDglQTclRDglQTglMjAlREElQTklRDklODYlREIlOEMlRDglQUYlM0MlMkZoMyUzRSUwQSUzQ1AlM0UlMEElM0MlMkZQJTNFJTBBJTNDUCUzRSUwQSUzQyUyRlAlM0UlMEElM0NQJTNFJTBBJTNDJTJGUCUzRSUwQSU1QnN1cHN5c3RpYy1wcmljZS10YWJsZSUyMGlkJTNEOSU1RCUwQSUzQ1AlM0UlMEElM0MlMkZQJTNFJTBBJTNDUCUzRSUwQSUzQyUyRlAlM0UlMEElM0NQJTNFJTBBJTNDJTJGUCUzRQ==[/vc_raw_html]
مطمئن نیستید کدام پنل پیامک(اس ام اس) برایتان مناسب است ؟!

راهنمای پنل پیامکی ما را بخوانید . برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید ۳۲۸۱۳۰۰۶-۰۲۶

[vc_raw_html]JTNDZGl2JTIwY2xhc3MlM0QlMjJ3cGJfd3JhcHBlciUyMiUzRSUzQ2RpdiUyMGNsYXNzJTNEJTIydmNfd3BfdGV4dCUyMHdwYl9jb250ZW50X2VsZW1lbnQlMjIlM0UlM0NkaXYlMjBjbGFzcyUzRCUyMndpZGdldCUyMHdpZGdldF90ZXh0JTIyJTNFJTA5JTA5JTA5JTNDZGl2JTIwY2xhc3MlM0QlMjJ0ZXh0d2lkZ2V0JTIyJTNFJTNDaDIlMjBzdHlsZSUzRCUyMnRleHQtYWxpZ24lM0ElMjBjZW50ZXIlM0IlMjIlM0UlM0NzcGFuJTIwc3R5bGUlM0QlMjJjb2xvciUzQSUyMCUyM2ZmZmZmZiUzQiUyMiUzRSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVCMyVEOCVBNyVEOSU4NCUyMCVEOSVCRSVEQiU4QyVEOCVBNyVEOSU4NSVEQSVBOSUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOSU4NCVEQiU4QyVEOCVCMyVEOCVBQSUyMCVEOCVCMyVEQiU4QyVEOCVBNyVEOSU4NyUyMCVEOSU4NSVEOCVBRSVEOCVBNyVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVBQSVEQiU4QyUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZoMiUzRSUwQSUzQyUyRmRpdiUzRSUwQSUwOSUwOSUzQyUyRmRpdiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRSUzQ2RpdiUyMGNsYXNzJTNEJTIydmNfd3BfdGV4dCUyMHdwYl9jb250ZW50X2VsZW1lbnQlMjIlM0UlM0NkaXYlMjBjbGFzcyUzRCUyMndpZGdldCUyMHdpZGdldF90ZXh0JTIyJTNFJTA5JTA5JTA5JTNDZGl2JTIwY2xhc3MlM0QlMjJ0ZXh0d2lkZ2V0JTIyJTNFJTNDcCUyMHN0eWxlJTNEJTIydGV4dC1hbGlnbiUzQSUyMGNlbnRlciUzQiUyMiUzRSUzQ3NwYW4lMjBzdHlsZSUzRCUyMmZvbnQtc2l6ZSUzQSUyMDEycHQlM0IlMjBjb2xvciUzQSUyMCUyM2ZmZmZmZiUzQiUyMiUzRSVEQiVCNiVEQiVCMCUyNSUyMCVEOSU4NSVEOCVBRSVEOCVBNyVEOCVCNyVEOCVBOCVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOCVBQSVEOSU4NCVEOSU4MSVEOSU4NiUyMCVEOSU4NyVEOSU4NSVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4NyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSVEQiU4QyVEOCVBNyVEOSU4MSVEOCVBQSUyMCVEOSVCRSVEQiU4QyVEOCVBNyVEOSU4NSVEQSVBOSUyMCVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBQSVEOCVBOCVEOSU4NCVEQiU4QyVEOCVCQSVEOCVBNyVEOCVBQSVEQiU4QyUyMCVEOCVBRSVEOSU4OCVEOCVBRiUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOSU4NSVEOCVCMyVEOCVBRiVEOSU4OCVEOCVBRiUyMCVEQSVBOSVEOCVCMSVEOCVBRiVEOSU4NyUyMCVEOCVBNyVEOSU4NiVEOCVBRiVEOCU4QyUyMCVEOCVBOCVEOSU4NiVEOCVBNyVEOCVBOCVEOCVCMSUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOSU4NyVEOSU4NiVEQSVBRiVEOCVBNyVEOSU4NSUyMCVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBQSVEOSU4MSVEOCVBNyVEOCVBRiVEOSU4NyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOCVCMyVEOCVBNyVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NiVEOSU4NyUyMCVEOSVCRSVEQiU4QyVEOCVBNyVEOSU4NSVEQSVBOSVEOCU4QyUyMCVEOCVBOCVEOCVBRSVEOCVCNCUyMCVEOCVCOSVEOCVCOCVEQiU4QyVEOSU4NSVEQiU4QyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOSVCRSVEQiU4QyVEOCVBNyVEOSU4NSVEQSVBOSUyMCVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVCNCVEOSU4NSVEOCVBNyUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMyVEOCVBQSUyMCVEOSU4NSVEOCVBRSVEOCVBNyVEOCVCNyVEOCVBOCVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOSU4NiVEOSU4NSVEQiU4QyUyMCVEOCVCMSVEOCVCMyVEOCVBRiUyMCVEOCVBNyVEOSU4NSVEOCVBNyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBQSVEOSU4MSVEOCVBNyVEOCVBRiVEOSU4NyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOCVBRSVEOCVCNyUyMCVEOCVBRSVEOCVBRiVEOSU4NSVEOCVBNyVEOCVBQSVEQiU4QyUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyVEQiU4QyVEQSVBRiVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBOCVEOCVBRiVEOSU4OCVEOSU4NiUyMCVEOSU4NiVEQiU4QyVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOCVCMyVEOSU4MSVEOCVBQSVEOSU4NyUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBRSVEOCVCNyUyMCVEOCVBNyVEOSU4NiVEOCVBOCVEOSU4OCVEOSU4NyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVCMyVEOCVBNyVEOSU4NCUyMCVEOSVCRSVEQiU4QyVEOCVBNyVEOSU4NSVEQSVBOSUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOCVCMyVEQiU4QyVEOSU4NSUyMCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVBQSUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyUyMCVEOCVBQSVEOSU4OCVEOCVBNyVEOSU4NiVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOCVCNSVEOSU4OCVEOCVCMSVEOCVBQSUyMCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOSU4NSVEOSU4NCVEOCVBNyUyMCVEOSU4MiVEOCVBNyVEOSU4NiVEOSU4OCVEOSU4NiVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOCVBNyVEOSU4MSVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVBRiUyMCVEOSVCRSVEQiU4QyVEOCVBNyVEOSU4NSVEQSVBOSUyMCVEOSU4NSVEOSU4OCVEOCVCMSVEOCVBRiUyMCVEOSU4NiVEOCVCOCVEOCVCMSVEOCVBQSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVCMyVEOCVBNyVEOSU4NCUyMCVEOSU4NiVEOSU4NSVEOCVBNyVEQiU4QyVEQiU4QyVEOCVBRi4lM0MlMkZzcGFuJTNFJTNDJTJGcCUzRSUwQSUzQyUyRmRpdiUzRSUwQSUwOSUwOSUzQyUyRmRpdiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRQ==[/vc_raw_html]

عبور از بلک لیست

با استفاده از خط خدماتی و خط ارسال انبوه با سیمکارت پیامک شما از فیلتر بلک لیست عبور کرده و به دست تمام مخاطبان می رسد

بانک شماره جامع و به‌روز

شما در پنل پیامک خودتان به یک بانک شماره کامل دسترسی دارید، که بر اساس مکان مخاطبان ، اصناف و شغل های مختلف ، سن و جنسیت و… دسته بندی شده است

ارسال پیامک بر اساس کدپستی

ارسال پیام کوتاه بر اساس کدپستی به شماره موبایل های همراه اول سراسر کشور از طریق سامانه پیامک فراز اس ام اس امکان پذیر می باشد.

ارسال پیامک به مشاغل

با این روش پیامک های تبلیغاتی شما تنها به گروه هدف ارسال شده و نیازی به پرداخت هزینه اضافی بابت گیرنده ها غیر مرتبط با شغل شما نیست و پیامک های شما دقیقا به شغل و شهر مورد نظر می رسد !

7 روز بازگشت هزینه

بعد از خرید پنل اس ام اس خود، در صورتی که از امکانات سامانه فراز اس ام اس ناراضی بودید، با واحد پشتیبانی تماس بگیرید و درخواست عودت وجه نمایید.

پشتیبانی ۲۴ ساعت واقعی

با کارشناسان از طریق پشتیبانی تلفنی، شماره موبایل‌های اضطراری و سیستم تیکت به‌صورت ۲۴ ساعته در ارتباط باشید.

کمترین تعرفه ارسال پیامک در ایران؛

برای تست ارسال پیامک به شماره های مسدود، دو راه وجود دارد:

لطفا عدد ۱ را به سامانه ۵۰۰۰۱۰۷۰۵۰۰ ارسال نمایید یا شماره موبایتان را در کادر روبرو وارد نمایید.

حتی اگر پیامک های تبلیغاتی را مسدود کرده باشید؛ پیامک تایید را دریافت خواهید کرد.

یک پیامک، سریع و هدفمند به مخاطبان خود بفرستید

 

یکی از ارزانترین، سریعترین و موثرترین روش تبلیغات، ارسال پیام کوتاه میباشد با استفاده از امکانات قدرتمندی که پنل اس ام اس گروه ریتون در اختیار شما قرار میدهد میتوانید متن تاثیر گذار خود را در کمترین زمان ممکن به مخاطبان خود برسانید و با استفاده از بانک شماره ها و دیگر امکانات پنل پیامک، محصول و کار خود را تبلیغ نمایید و از این طریق مشتریان خود را افزایش دهید.

وب سایت گروه ریتون ، بهترین و پیشرفته ترین ارائه دهندۀ سامانه پیامک در ایران است. پنل اس ام اس یا سامانه پیام کوتاهنرم افزاری تحت وب است که به کاربران امکان ارسال و دریافت پیامک به صورت تکی و انبوه را می دهد. هدف اولیه گروه ریتون ، ایجاد سامانه ای آسان و کاربردی جهت ارسال پیامک تبلیغاتی برای انواع کسب و کارهای مختلف می باشد. سامانه گروه ریتون به هیچ نرم افزار و دستگاه جانبی احتیاج ندارد و حتی نیازی به اتصال مداوم به اینترنت وجود ندارد، بلکه سامانه می تواند به صورت خودکار پیامک های شما را در زمانی که از پیش تعیین نموده اید، ارسال کند.

گروه ریتون به سلایق و نیازهای مشتریان خود احترام می گذارد. به همین دلیل پنل های مختلفی با امکانات و قیمت های مختلف در اختیار کاربران قرار گرفته است تا آنها بتوانند بر اساس نیازها و بودجۀ خود پنل اس ام اس خود را انتخاب کنند.

وب سرویس ارسال اس ام اس گروه ریتون در کنار پلاگین‌های آماده، به کاربران امکان می دهد تا با چند خط کدنویسی وب سایت یا نرم افزار خود را به سامانۀ گروه ریتون متصل کنند و پیامک های خود را به این روش مدیریت نمایند.

 

وبلاگ

ارسال بلک لیست

ما قادر هستیم، پیامک شما را حتی به شماره‌هایی که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده‌اند، تحویل دهیم؛

 

 ارسال و دریافت پیام کوتاه بر روی خطوط

سازگاری

امـکان کار با سامـانه از طریـق موبـایـل و تبـلت

مادام العمر

تمامی پکیج‌ها بدون تاریخ انقضا (lifetime License)

بانک شماره جامع و به‌روز

جدیدترین بانک شماره موبایل کلیه شهرها با تفکیک محله، اصناف، جنسیت و سن

انتخاب کدپستی

ارسال پیامک به صورت هدفمند به جزوی جدانشدنی از سامانه های پیام کوتاه تبدیل شده است. ارسال های منطقه ای که بر اساس کدپستی و یا محدوده و یا خیابان انجام می شود نوع کاملتر و پیشرفته ای از دسته بندی شماره های مناطق مختلف می باشد.

ریتون اس ام اس، با توجه به نیازهای کاربران و سوق پیدا نمودن آنها به استفاده از GoogleMap ، از امکانی که این غول دنیای IT برای کاربران فراهم نموده است، استفاده کرده و بانک اطلاعاتی شهرهای مختلف ایران را بر روی نقشه گوگل پیاده سازی کرده است.

اتصال به نرم‌افزارهای شما

خدمات پیامکی سایت و نرم افزار خود را به کمک ماژول ها و وب سرویس پیامکی پیشرفته ما ارائه دهید

همانند برنامه حسابداری و مالی هلو و کیان پرداز

 

وردپرس
جوملا
اپن کارت 2
ووکامرس
گراویتی فرمز
پرستاشاپ
WHMCS
ایکون گروه ریتون

نماینده ما شوید و با نام و برند خود کسب درآمد کنید.